Amdanom ni

Partneriaeth economic awdurdodau lleol, rhanbarthiau dinasol, partneriaethau menter lleol ac llywodraethau (yn Cymru ac San Steffan) trawsffiniol yn cydweithio I ddod ag ychwanegedd I strategaethau a strwyhurau presennol yr ardal  yw Port y Gorllewin.

Mae datganoli ac ddatblygiad pwerdai rhanbarthol yn ail-lunio map economaidd Prydain. Mae Porth y Gorllewin yn mynd cam ymhellchaf nad “rhanbarthiol” gan gwmpasu dinasoedd craidd Bryste a Chaerdydd, maen’n ymestyyn ar draws de Cymru a gorlllewin Lloegr, o Swindon I Abertawe, Wiltshire a Weston-Super-Mare I Tewkesbury. Twf economaidd gynhwysol ac yn lân yw ein ffocws lle gall graddfa a gydweithredu cyflawni am ein phobl a’n heconomïau ehagnhach ein gwledydd nag y gallai ein rrhannau cyfansoddol ei gyflawni yn unigol.

Mae gennym hanes da cyfun o llwyddiant economaidd, arloesedd a chreadigrwydd, sy’n rhoi ein huchelgais I fod yn yrrwr o economi wyrddach, fwy cynhwysol yn y DU yn y dyfodol yn un sydd o fewn ein gafael.

Partneriaeth newydd efo uchelgeision uchel ydw ni, felly yr ydym yn gydbwyso’r angen I greu dechrau cardarn ar gyfer ein mentrau tymor hir a’n hawydd I greu cynydd cyflym ar enillion cyflymach ar yr adeg allweddol hon I economïau ein gwledydd.

Byddwn yn gydweithio efo gyflymder dros y flwyddyn I ddod gan sicrhau ein bod yn dod a phobl ar y siwrnai ac yn gweithio mewn ffordd gytbwys sy’n seiliedig ar dystoliaeth I adeiladu ein gweledigaeth a’n strategaeth tymor hir.