Aelodau

Mae Porth y Gorllewin wedi ei gadeirio’n annibynnol gan Katherine Bennett, Is-lywydd Airbus ac mae’n gydweithrediad rhwng y partneriaid canlynol: