Cyhoeddiadau

Prosbectws Porth y Gorllewin – Chwefror 2020

Mae’r ddogfen weledigaeth lefel uchel hon yn nodi ein cynlluniau am bartneriaeth draws-ffiniol all arwain symudiad y DU at ddyfodol sero-net.

Dadlwythwch yr Prosbectws (3.5MB)

Pwerdy ar gyfer y Gorllewin – Gorffennaf 2019

Rhoddwyd yr achos gwreiddiol dros Bartneriaeth Porth y Gorllewin ymlaen ym mis Gorffennaf 2019 mewn adroddiad a gomisiynwyd gan y Dinasoedd Great Western, Bryste, Caerdydd a Chasnewydd. Cyflwynodd yr adroddiad dystiolaeth gref dros bartneriaeth traws ffiniol a fyddai’n tanio seilwaith, buddsoddiant, yr elfen ryngwladol a thwf cynhwysol.

Sylwch mai dim ond yn Saesneg y gellir lawrlwytho’r cyhoeddiadau canlynol. Gellir cael fersiynau Cymraeg o’r cyhoeddiadau hyn trwy anfon e-bost atom ar secretariat@western-gateway.co.uk

Dadlwythwch yr Adroddiad (9.2MB)