Severn Bridge with blue sky and Western Gateway Logo and Deloitte

Twf Gwyrdd ym Porth y Gorllewin – Cynhadledd pwerdy

Deloitte colour logo

Agenda: Noddwyd gan Deloitte

08:30 Cyrraedd / rhwydweithio (Te / Coffi / Sudd / Teisennau Crwst)

Sesiwn y bore

Croeso

Sylwadau Agoriadol Porth y Gorllewin

Anerchiad allweddol

Sesiwn llawn: Lefelu Porth y Gorllewin

Seibiant

Dyma bartneriaeth Porth y Gorllewin

Sesiwn llawn: Buddsoddi mewn pwerdy arloesedd gwyrdd

Cinio

Sesiwn y prynhawn

Sesiwn Llawn: Arch-glwstwr ynni gwyrdd

Sesiynau Trafod Cyfochrog

  • Yr economi Hydrogen
  • Buddsoddi Arloesol
  • Clystyrau er effaith
  • Graddio arloesedd
  • Trafnidiaeth lân

Seibiant

Trafodaeth Panel: Adborth o’r sesiynau trafod

Anerchiad i gloi

Diweddglo a diolch gan y Cadeirydd

17:30 Derbyniad diodydd

Cofrestrwch yma